Rottespærre

København, Amager, Frederiksberg & omegn

Ring på 50 94 17 37Kontakt os

Vi er medlem af:

En rottespærre kan sikre dig mod rotter

Har du problemer med, at rotter finder vej gennem dine kloakrør og op gennem afløbene eller op igennem vandlåsen til dit toilet, så er en rottespærre den rigtige løsning for dig.

Selvom du måske tænker, at rotter ikke kan kravle op igennem til dit toilet, så er der årligt registreret 70 anmeldelser i Københavns kommune med uventet besøg af rotter.

Specielt i de senere år, med alle de skybrud som Danmark har oplevet, så er antallet af rotteanmeldelser steget.

Rotteanmeldelser om dagen i Københavns Kommune

I 2016 var der 101.300 vandskader på bygninger samt løsøre. Siden 2006 har antallet af vandskader ligget omkring 100.000 årligt – værst var det i 2011 hvor der var 133.000 vandskader på bygninger mm. Dette skyldes primært de mange skybrud.

Udover at rotter udgør en sundhedsfare, så kan rotter med mulighed for frit omløb i dit kloaksystem, også medføre store skader på dine kloakrør og i værste fald undergrave bygningen på din ejendom.

Har du mistanke om skade på dine kloakrør, er det nødvendigt at få lavet en TV-inspektion inden vi nedsætter en rottespærre i din kloak.

I nogle tilfælde vil de bygge rede under din bolig og formere sig i stor hast.

Medmindre det står i din husforsikring eller at du har lavet et tillæg til denne forsikring, så er det ikke sikkert at din forsikring dækker skader på boligs kloak hvis de er forårsaget af rotter eller andre skadedyr.

Derfor kan det være en god ide, at tage hånd om rotteproblemet hurtigst muligt, inden der sker skader på din boligs kloakrør.

Har du mistanke om eller har skiftet bekendtskab med rotter i dine afløb eller i dit toilet, så er en rottespærre nødvendig.

Få hjælp til
Rottespærre

Få indsat en rottespærre af aut. kloakmester

Den bedste måde at holde rotterne væk fra dit kloaksystem er, at installere en rottespærre i afløbsinstallationen så tæt på hovedledningen som overhovedet muligt.

Det er kun autoriserede kloakmestre, der må udføre dette arbejde.

Byrdal er autoriseret kloakmester og medlem af Danskekloakmestre.dk og kan opsætte en rottespærre i din boligs afløbsinstallation.

Dermed sikrer du, at du ikke får uventede gæster op igennem toilettet.

Vælger du at bruge Byrdal Kloak til at installere og montere en rottespærre i din kloak, er det også muligt at få Byrdal kloak til at komme og lave det årlige lovpligtige serviceeftersyn af den monteret rottespærre.

Smitterisiko ved rotter

Selvom dit rotteproblem er et skjult problem i kloakken, så kan det hurtigt blive farligt for dig og din familie såfremt I risikerer at blive smittet af rotter.

Kommer der for eksempel vand op fra kloakken, som er befængt med rotteekskrementer, så kan det være livsfarligt for mennesker.

Rotter kan smitte mennesker med Weils syge, som er en virus, man får ved at blive udsat for kloakvand inficeret med rotteurin. Smitten kan ske ved berøring af kloakvand på hud eller i åbne sår.

I værste tilfælde kan berøring med smittet kloakvand være decideret livsfarligt – i 2011 døde en mand af Weils virus, som følge af at have været i berøring med kloakvand inficeret med rotteurin og ikke havde brugt ordentlig beskyttelse.

Bliv ringet op indenfor 48 timer

Kontakt kommunen ved rotteproblemer

Udover at få monteret en rottespærre, er det også din pligt som husejer at informere kommunen om at der er problemer med rotter i din kloak.

Som husejer er du ansvarlig for den del af kloakken, som er på din grund og kommunen er ansvarlig for den del ude på vejen.

Har du fået monteret en rottespærre, vil du sikre at din bolig og ejendom’s kloakrør mod rotter, men de vil stadig befinde sig i kloakken som tilhører kommunen.

Det er herefter kommunens opgave at bekæmpe rotterne i kloakken, i den del af kloakken, som tilhører dem.

Kontakt os

Brian Byrdal fra Byrdals er autoriseret kloakmester og har mange års erfaring inden for branchen.

Vi har døgnservice og foretager alle former for kloakarbejde.

Byrdal´s kloak og blik Aps
Tanger Allé 8
2770 Kastrup
CVR: 39626209

50 94 17 37

Send en besked